System LOKRING na statkach amerykańskiej straży przybrzeżnej

Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych zatwierdziła stosowanie złączek VULKAN Lokring dla połączeń rurowych miedź-miedź.

Złączki rurowe  LOKRING®  spełniają właściwe standard wojskowe MILSTD-777 I będą stosowane do napraw systemów chłodniczych  i klimatyzacyjnych na statkach Straży Przybrzeżnej. Zgoda została wydana po licznych konsultacjach i demonstracjach pomiędzy amerykańskim oddziałem VULKAN Corporation Lokring  oraz Strażą Przybrzeżną Stanów Zjednoczonych.

Zastosowanie bezlutowych połączeń rurowych VULKAN Lokring usprawni naprawy lub konserwację każdego z tych systemów, kiedy statek znajduje się w porcie lub na morzu.

 

Efektywność i łatwość instalacji bezlutowych połączeń  LOKRING® sprawia, że montaż idealnie sprawdza się w każdych warunkach bez ograniczeń występujących przy lutowaniu lub ryzyku pożaru. Użycie palnika lub spawanie w celu wykonania napraw może wymagać powrotu statku do portu, aby dokonać niezbędnych napraw. Wykorzystanie złączek LOKRING® eliminuje potrzebę zawracania statku do portu, aby przeprowadzić naprawę.

 

Aprobata Straży Przybrzeżnej USA potwierdza ponad 30- letnią wysoką jakość i niezawodność połączeń rurowych VULKAN Lokring. Jakość I niezawodność VULKAN Lokring zainspirowała Akademię Szkoleniową Straży Przybrzeżnej w Yorktown,Virginia, do uwzględnienia szkolenia LOKRING®  w życiorysach swojej kadry.

 

Blisko 140 szkoli się tam każdego roku. Kadeci szkoleni są z zakresu poprawnego stosowania połączeń i technologii LOKRING® na potrzeby instalacji, konserwacji oraz napraw systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych na statkach.

Straż Przybrzeżna we współpracy z oddziałem VULKAN Lokring zapewni adekwatne szkolenia  oraz sprzęt do sprawnej instalacji, napraw i konserwacji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, jakie będą wymagane.

 

Główną różnicą w połączeniach wykonywanych w warunkach morskich jest to, że połączenie LOKRING® musi być chronione przez tuleję wzmacniającą , chroniącą przed trudnymi warunkami atmosferycznymi i słoną wodą.