• NARZĘDZIA I SPRZĘT DLA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI. WYPOSAŻYMY KAŻDEGO SERWISANTA.

Wykrywanie nieszczelności

LOKTRACE - WYKRYWANIE NIESZCZLENOŚCI PRZ UŻYCIU GAZU ŚLADOWEGO

Jednym z największych wyzwań, napotykanych podczas instalacji i serwisu instalacji klimatyzacyjnych w pojazdach i chłodnictwie, jest wykrywanie wycieków. Niestety konwencjonalne metody wyszukiwania nieszczelności nie spełniają oczekiwań. Dlatego VULKAN LOKRING stworzył system wykrywania wycieków gazu śladowego LOKTRACE, który łączy wszystkie zalety dotychczasowych metod wykrywania nieszczelności – bez niedogodności związanych z wcześniej standardowymi metodami.

 

loktrace

loktrace2

 

Wykrywanie wycieków gazem śladowym jest z powodzeniem wykorzystywane w przemyśle od wielu lat w celu kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych. Podczas przeprowadzania testu zużyciem wykrywacza LOKTRACER, używa się gazu LOKTRACE. Jest to mieszanina składająca się z 95% azotu i 5% wodoru. Część wodorowa pełni rolę gazu śladowego. Gaz LOKTRACE jest nietoksyczny, nieszkodliwy dla środowiska i niepalny (ISO 10156).

loktrace3

 

Gas LOKTRACE jest wprowadzany do pustego systemu pod ciśnieniem ok. 5 bar. Wycieki można zlokalizować przy pomocy wodorowych wykrywaczy nieszczelności LOKTRACER TLD.500 lub TLD.1000. LOKTRACER’ y reagują wyłącznie na wodór, co oznacza brak wrażliwości krzyżowej na inne gazy. A to z kolei oznacza, że takie wykrywanie nieszczelności jest bardzo wiarygodną metodą. Molekuły wodoru są najmniejszymi naturalnie występującymi cząsteczkami i ulatniają się nawet przy najmniejszych nieszczelnościach (mniej niż 1g/rok). W rezultacie, LOKTRACER może być również używany do wykrywania nawet bardzo małych wycieków. Ponieważ wodór jest lżejszy od powietrza, molekuły wodoru unoszą się i dlatego rury można łatwo sprawdzić od góry.

LOKTRACE jest pierwszą metodą, która spełnia wszystkie wymagania wykrywania nieszczelności w samochodowych systemach klimatyzacyjnych i chłodnictwie przemysłowym  oraz zmienia „intuicyjne“ wykrywanie wycieków w proces zapewniający rezultaty. 

loktrace4

loktrace5

LOKTRACE - NAJPRECYZYJNIEJSZA METODA WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI


POBIERZ FOLDER

loktrace folder

online_zam